• 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789

VAN CÂN BẰNG HONEYWELL SERIES V5016A

VAN CÂN BẰNG HONEYWELL SERIES V5016A
Van cân bằng động hai ngã Honeywell.
Áp suất hoạt động: PN16
Kiểu kết nối: nối ren.
Size: DN25-150.
Vật liệu: GGG40.3