• 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789

ACTUATOR HONEYWELL SERIES ML6425A, B

ACTUATOR HONEYWELL SERIES ML6425A, B
Honeywell Actuator có lò xo series ML6425A, B
ML6425A, B là thiết bị truyền động điện, kiểm soát cho các loại van V5329, V5088
Chỉ số bảo vệ: IP54
Điện áp: 24 Vac +10%, -15%
Kiểu chuyển động: Modulating