• 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789

ACTUATOR DÀNH CHO VAN BƯỚM SERIES EM-00

ACTUATOR DÀNH CHO VAN BƯỚM SERIES EM-00
Actuator for butterfly valve Honeywell
Công suất: 220V,50/60Hz
Kiểu điều khiển: on-off, hand - wheel