• 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789

THERMOSTAT HONEYWELL T6372A1018

THERMOSTAT HONEYWELL T6372A1018
Thermostat Honeywell T6372A1018
Nguồn điện cấp: 230 V~, 50...60 Hz
Mức bảo vệ: IP30
Nhiệt độ cài đặt: 10-30 oC
Vận hành On-Off, hai ống, chế độ nhiệt/ lạnh.