• 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789

THERMOSTAT HONEYWELL SERIES T4360B1031

THERMOSTAT HONEYWELL SERIES T4360B1031
Thermostat Honeywell T4360B1031
Nguồn điện cấp: 230Vac, +/-10%, 50…60Hz
Mức bảo vệ: IP30
Nhiệt độ cài đặt: 10-30 oC
Vận hành On-Off, hai ống, chế độ nhiệt/ lạnh.