• 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789

THERMOSTAT HONEYWELL SERIES T6373

THERMOSTAT HONEYWELL SERIES T6373
Thermostat Honeywell T6373
Nguồn điện cấp: 220 V~, 50...60 Hz
Mức bảo vệ: IP30
Nhiệt độ cài đặt: 10-30 oC
Vận hành On-Off, hai ống, chế độ nhiệt/ lạnh, ba tốc độ quạt.