• 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789

VAN CÂN BẰNG HONEYWELL SERIES V5025A

VAN CÂN BẰNG HONEYWELL SERIES V5025A
Van cân bằng động hai ngã Honeywell
Áp suất: PN25.
Size: DN50-DN125
Kiểu kết nối: Nối ren.
Vật liệu: GGG40.3