• 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789

THERMOSTAT HONEYWELL SERIES T6375

THERMOSTAT HONEYWELL SERIES T6375
Thermostat Honeywell T6375
Nguồn điện cấp: 230 V~, 50...60 Hz
Mức bảo vệ: IP30
Nhiệt độ cài đặt: 10-30 oC
Vận hành On-Off, bốn ống, chế độ nhiệt/ lạnh, ba tốc độ quạt.