• 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789

THERMOSTAT HONEYWELL SERIES T6800H2WN/ T6800V2WN

THERMOSTAT HONEYWELL SERIES T6800H2WN/ T6800V2WN
Thermostat Honeywell T6800H2WN/ T6800V2WN màn hình đứng và màn hình nằm.
Nguồn điện cấp: 110 (+/-10%) VAC, 220(+10%, -15%)VAC
Mức bảo vệ: IP20
Nhiệt độ cài đặt: 10~32oC
Nhiệt độ hoạt động: 0~37oC