• 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789

THERMOSTAT HONEYWELL SERIES T6812DP08

THERMOSTAT HONEYWELL SERIES T6812DP08
Thermostat Honeywell điều khiển FCU đặt đứng T6811DP08
Nguồn điện cấp: 220V
Màn hình LCD