• 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789

THERMOSTAT HONEYWELL SERIES T6818DP04

THERMOSTAT HONEYWELL SERIES T6818DP04
Thermostat Honeywell T6811DP04
Nguồn điện cấp: 220V
Màn hình LCD
Bốn ống, chế độ nhiệt/ lạnh, vận hành On-Off ba tốc độ quạt.