• 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789

THERMOSTAT HONEYWELL SERIES T6818DP20

THERMOSTAT HONEYWELL SERIES T6818DP20
Thermostat Honeywell T6818DP20
Nguồn điện cấp: 220VAC (± 10%), 50Hz
Màn hình LCD
Nhiệt độ cài đặt: 10-32 ° C