• 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789

THERMOSTAT HONEYWELL SERIES T6861

THERMOSTAT HONEYWELL SERIES T6861
Thermostat Honeywell T6861
Nguồn điện cấp: 110 (+/-10%) VAC, 220(+10%,-15%)VAC
Màn hình LCD màu xanh dương/ xanh lá, đặt ngang/ đặt đứng.
Nhiệt độ cài đặt: 10~32o C
Nhiệt độ hoạt động: 0~37oC