• 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789

THERMOSTAT HONEYWELL SERIES T6865

THERMOSTAT HONEYWELL SERIES T6865
Thermostat Honeywell T6861
Nguồn điện cấp: 24 (+/-10%) VAC
Màn hình LCD màu xanh dương/ xanh lá, đặt ngang/ đặt đứng.
Kiểu vận hành: Vận hành Modulating.
Nhiệt độ cài đặt: 10~32o C
Nhiệt độ hoạt động: 0~37oC
Mức bảo bệ: IP20