• 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789

ACTUATOR DÀNH CHO VAN BƯỚM OM

ACTUATOR DÀNH CHO VAN BƯỚM OM
Actuator for butterfly valve Honeywell OM
Công suất: 220V,50/60Hz
Kiểu điều khiển: on-off/ modulating, hand - wheel