• 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789

CÔNG TẮC CHÊNH ÁP HONEYWELL  DPS

CÔNG TẮC CHÊNH ÁP HONEYWELL  DPS
Công tắc chênh áp suất, loại on-off, 40-400Pa.