• 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789

CÔNG TẮC CHÊNH ÁP SUẤT HONEYWELL DPTM50-5000

CÔNG TẮC CHÊNH ÁP SUẤT HONEYWELL DPTM50-5000
Công tắc chênh áp suất, loại modulating, 0-100Pa, 0-250Pa, 0-10V output hay 4-20mA output, 3 dây.