• 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789

DAMPER ACTUATOR HONEYWELL CN4605A1001

DAMPER ACTUATOR HONEYWELL CN4605A1001
Damper Actuator Honeywell CN4605A1001
Chỉ số bảo vệ: IP54
Điện áp: 5Nm, 230 Vac
Kiểu vận hành: Floating control, không lò xo, không có thông tin phản hồi.