• 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789

DAMPER ACTUATOR HONEYWELL CN6105A1011

DAMPER ACTUATOR HONEYWELL CN6105A1011
Damper Actuator Honeywell
Chỉ số bảo vệ: IP54
Điện áp: 5Nm, 24Vac/Vdc
Kiểu vận hành: Floating control, không lò xo, không có phản hồi.