• 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789

DAMPER ACTUATOR HONEYWELL CN6110A1003

DAMPER ACTUATOR HONEYWELL CN6110A1003
Damper Actuator Honeywell
Chỉ số bảo vệ: IP54
Điện áp: 10Nm, 24Vac/Vdc
Kiểu vận hành: Floating control, không lò xo, không có thông tin phản hồi.