• 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789

DAMPER ACTUATOR HONEYWELL CN7220A2007

DAMPER ACTUATOR HONEYWELL CN7220A2007
Damper Actuator Honeywell
Chỉ số bảo vệ: IP54
Điện áp: 20Nm,24Vac/Vdc
Kiểu vận hành: Modulating control, không lò xo, có thông tin phản hồi.