• 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789

DAMPER ACTUATOR HONEYWELL CN7505A2001

DAMPER ACTUATOR HONEYWELL CN7505A2001
Damper Actuator Honeywell CN7505A2001
Chỉ số bảo vệ: IP54
Điện áp: 5Nm, 24Vac/Vdc
Kiểu vận hành: Modulating control, không lò xo, có thông tin phản hồi.