• 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789

VAN MOTORIZED HONEYWELL SERIES V8044A1044/U

VAN MOTORIZED HONEYWELL SERIES V8044A1044/U
Van motorize Honeywell series V8044A1044/U
Điện áp: 24Vac
Tần số: 50 Hz, 60 Hz
Kích thước: DN20
Vật liệu: Đồng
Kiểu kết nối: Nối ren.