• 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789

VAN MOTORIZED HONEYWELL SERIES VC6013

VAN MOTORIZED HONEYWELL SERIES VC6013
Van 2/3 ngã motorized Honeywell series VC6013
Điện áp:  200-240V
Tín hiệu điều khiển: On - Off
Kiểu kết nối: BSPP
Vật liệu (Body) Đồng
Kích thước: DN15-DN25.