• 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789

VAN MOTORIZED HONEYWELL SERIES VC6983

VAN MOTORIZED HONEYWELL SERIES VC6983
Van 2/3 ngã motorized Honeywell series VC6983
Điện áp:  230Vac
Tín hiệu điều khiển: Floating
Kiểu kết nối: BSPP
Vật liệu (Body) Đồng
Kích thước: DN15-DN32.