• 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789

VAN MOTORIZED HONEYWELL SERIES VC7931

VAN MOTORIZED HONEYWELL SERIES VC7931
Van 2/3 ngã motorized Honeywell series VC7931
Điện áp:  24Vac
Tín hiệu điều khiển: Modulating
Kiểu kết nối: BSPP
Vật liệu (Body): Đồng
Kích thước: DN15-DN32.