• 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789

VAN BI HONEYWELL SERIES BA-HPL2-PN16

VAN BI HONEYWELL SERIES BA-HPL2-PN16
Van bi 2 ngã Honeywell
Áp suất: PN20.
Vật liệu: Đồng
Kiểu kết nối: Nối BSPP
Kích thước: DN15-DN50