• 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789

VAN BI HONEYWELL SERIES VBA216

VAN BI HONEYWELL SERIES VBA216
Van bi 2 ngã Honeywell
Áp suất: PN16.
Vật liệu: Đồng, gang.
Kiểu kết nối: Nối ren/ nối bích.
Kích thước: DN50-DN150