• 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789

VAN CỔNG HONEYWELL SERIES GV-HFN5-PN16

VAN CỔNG HONEYWELL SERIES GV-HFN5-PN16
Van cổng Honeywell non-rising stem, 2 ngả
Kiểu kết nối: Nối bích.
Áp suất: PN16
Vật liệu (body): Gang.
Kích thước: DN50-DN600