• 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789

VAN CỔNG HONEYWELL SERIES GV-HFR5-PN10

VAN CỔNG HONEYWELL SERIES GV-HFR5-PN10
Van cổng Honeywell Rising stem, 2 ngả
Kiểu kết nối: Nối bích.
Áp suất: PN10
Vật liệu (body): Gang.
Kích thước: DN50-DN300