• 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789

VAN CẦU HONEYWELL SERIES V5049A

VAN CẦU HONEYWELL SERIES V5049A
Van cầu hai ngã Honeywell
Kiểu kết nối: Nối bích
Áp suất: PN25
Vật liệu (body): Gang
Kích thước: DN50-DN80