• 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789

VAN CẦU HONEYWELL SERIES V5088A

VAN CẦU HONEYWELL SERIES V5088A
Van cầu hai ngã Honeywell V5088A
Kiểu kết nối: Nối bích
Áp suất: PN16
Vật liệu (body): Gang
Kích thước: DN100-DN150