• 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789

VAN CẦU HONEYWELL SERIES V5328A

VAN CẦU HONEYWELL SERIES V5328A
Van cầu hai ngã Honeywell
Kiểu kết nối: Nối bích
Vật liệu (body): Gang
Kích thước: DN15 - DN150