• 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789

VAN CẦU HONEYWELL SERIES VGF21EP40

VAN CẦU HONEYWELL SERIES VGF21EP40
Van cầu hai ngã Honeywell
Kiểu kết nối: Nối bích
Vật liệu (body): Gang
Kích thước: DN100