• 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789

VAN CẦU HONEYWELL SERIES VGF31EM40

VAN CẦU HONEYWELL SERIES VGF31EM40
Van cầu ba ngã Honeywell
Kiểu kết nối: Nối bích
Vật liệu (body): Gang
Kích thước: DN100