• 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789

VAN BƯỚM HONEYWELL SERIES BF-MWC5-PN16

VAN BƯỚM HONEYWELL SERIES BF-MWC5-PN16
Van bướm Honeywell
Kiểu kết nối: Nối bích
Áp suất: PN16
Vật liệu (body): Gang
Kích thước: DN200-DN1000