• 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789

VAN BƯỚM HONEYWELL SERIES BF-MFC5-PN16

VAN BƯỚM HONEYWELL SERIES BF-MFC5-PN16
Van bướm Honeywell.
Kiểu kết nối: Nối bích
Áp suất: PN16
Vật liệu (body): Gang.
Kích thước: DN50-DN1200