• 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789

VAN BƯỚM HONEYWELL SERIES V4ABFW16

VAN BƯỚM HONEYWELL SERIES V4ABFW16
Van bướm Honeywell
Kiểu kết nôi: Nối bích
Kiểu vận hành: On-off, Modulating.
Vật liệu (body): Gang
Kích thước: DN50-DN600