• 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789

VAN CÂN BẰNG HONEYWELL SERIES V4BLF16

VAN CÂN BẰNG HONEYWELL SERIES V4BLF16
Van bướm Honeywell
Kiểu kết nôi: Nối bích
Kiểu vận hành: On-off, Modulating.
Vật liệu (body): Gang
Kích thước: DN50-DN600