• 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789

VAN BƯỚM HONEYWELL  V5421B

VAN BƯỚM HONEYWELL  V5421B
Van bướm điện Honeywell
Kiểu kết nôi: Nối bích
Vật liệu (body): Gang
Kích thước: DN80-DN200