• 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789

VAN AN TOÀN HONEYWELL SERIES S245B

VAN AN TOÀN HONEYWELL SERIES S245B
Van an toàn Honeywell
Kích thước: 1/2" - 2"
Áp suất: 0.5 - 16 bar.
Vật liệu: Đồng.