• 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789

VAN KIỂM TRA/ MỘT CHIỀU HONEYWELL CV-SFH4-PN16

VAN KIỂM TRA/ MỘT CHIỀU HONEYWELL CV-SFH4-PN16
Van kiểm tra/ một chiều Honeywell
Kích thước: DN50-DN300
Áp suất: PN16
Vật liệu: Gang
Kiểu kết nối: Kết nối bích