• 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789

VAN KIỂM TRA/ MỘT CHIỀU HONEYWELL CV-SPH2-PN16

VAN KIỂM TRA/ MỘT CHIỀU HONEYWELL CV-SPH2-PN16
Van kiểm tra/ một chiều Honeywell
Kích thước: DN15-DN50
Áp suất: PN16
Vật liệu: Đồng
Kiểu kết nối: Kết nối ren.