• 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789

VAN KIỂM TRA/ MỘT CHIỀU HONEYWELL CV-SPH3-PN20

VAN KIỂM TRA/ MỘT CHIỀU HONEYWELL CV-SPH3-PN20
Van kiểm tra/ một chiều Honeywell
Kích thước: DN15-DN50
Áp suất: PN20
Vật liệu: Đồng
Kiểu kết nối: Kết nối ren.