• 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789

VAN CÂN BẰNG HONEYWELL SERIES V5000/V5010 KOMBI -3- PLUS.

VAN CÂN BẰNG HONEYWELL SERIES V5000/V5010 KOMBI -3- PLUS.
Van cân bằng tĩnh điện ba ngã Honeywell
Nhiệt độ làm việc: 2-130C (36-266 F)
Áp suất làm việc tối đa: 16bar (232 psi)