• 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789

VAN KIỂM TRA MỘT CHIỀU HONEYWELL SERIES CV-SWB4-PN16

VAN KIỂM TRA MỘT CHIỀU HONEYWELL SERIES CV-SWB4-PN16
Van kiểm tra/ một chiều dạng van bướm Honeywell
Kích thước: DN50-DN300
Áp suất: PN16
Vật liệu: Gang đúc