• 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789

VAN KIỂM TRA MỘT CHIỀU HONEYWELL SERIES CV-SWB5-PN10

VAN KIỂM TRA MỘT CHIỀU HONEYWELL SERIES CV-SWB5-PN10
Van kiểm tra/ một chiều dạng van bướm Honeywell
Kích thước: DN50-DN300
Áp suất: PN10
Vật liệu: Gang đúc