• 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789

VAN KIỂM TRA- MỘT CHIỀU HONEYWELL CV-SWB5-PN16

VAN KIỂM TRA- MỘT CHIỀU HONEYWELL CV-SWB5-PN16
Van kiểm tra/ một chiều dạng van bướm Honeywell
Kích thước: DN50-DN700
Áp suất: PN10
Vật liệu: Gang đúc