• 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789

VAN KIỂM TRA MỘT CHIỀU HONEYWELL V2-CHS-A125-B

VAN KIỂM TRA MỘT CHIỀU HONEYWELL V2-CHS-A125-B
Van kiểm tra/ một chiều Honeywell
Kích thước: DN15-DN50
Áp suất: 200 psi
Vật liệu: Đồng
Kiểu kết nối: BSP