• 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789
 • 789

Y LỌC HONEYWELL SERIES V2-YST-A150-B

Y LỌC HONEYWELL SERIES V2-YST-A150-B
Van lọc chữ Y Honeywell
Kích thước: DN15-DN50
Áp suất: 200 psi
Vật liệu: Đồng
Kiểu kết nối: BSP